Започна незабавна ваксинация на всички животни в с. Трапище, заради констатираното огнище на заболяването антракс , , съобщиха от БАБХ. Установена бе смъртта на 7 овце в животновъден обект в селото, взетите проби за лабораторни изследвания показват наличие на антракс.

Вече е ваксинирано цялото стадо от 600 овце в засегнатия животновъден обект. В селото има общо около 1700 животни, 400 едри преживни животни, близо 1200 дребни преживни животни и 20 еднокопитни.

Забранява се клането и придвижването към и от територията на заразеното населено място на възприемчивите животни до изтичането 14 дневния имунизационен период.

Предстои механично почистване и дезинфекция на сградите, помещенията, в които се отглеждат животни и оборудването, включително и превозните средства влизащи и напускащи обекта по начин, гарантиращ унищожаване на причинителя на болестта.

До този момент животните в с. Трапище не са подлежали на ваксинация, защото в района не е констатирано огнище на антракс в последните 50 години.