Актуални агро новини.ЕK отново отложи гласуването за удължаване на срока на разрешителното за глифозат.

Европейската комисия отново отложи гласуването за удължаване на срока на разрешителното за глифозат. Представители на 28-те страни-членки и Комисията заседаваха в Брюксел, но не стигнаха до решение.


Сегашният срок изтича в средата на декември. Ако разрешителното не бъде удължено, употребата на хербициди, съдържащи глифозат, ще бъде забраненa от тази дата нататък. Затова Европейската комисия насрочи в края на октомври ново обсъждане. Това вероятно ще стане на 23 октомври, когато е следващото редовно заседание на подкомисията, занимаваща се с въпроса. При срещата в Брюксел не беше постигната никаква промяна в позициите. Европейската комисия опита да упражни натиск за взимане на решение, излагайки становището, че ако разрешителното не бъде подновено, Европейският съюз ще трябва да плаща неустойки на производителите. Франция, Австрия, Италия и Люксембург вече изразиха несъгласието си и ще гласуват против ново разрешително. Германия все още не е решила, тъй като действащият кабинет на Ангела Меркел е разединен по въпроса. Министърът на околната среда е "против", земеделският министър е "за". До момента Брюксел не предлага компромисен вариант с евентуално по-кратък срок на новото разрешително. По думите на говорител на Комисията, от страните-членки не са постъпвали предложения в тази посока.

, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));