Актуални агро новини.Леко повишение в цената на яйца размер L.

Средните цени на едро и на дребно на яйца за страната се задържат на нивата от предходната седмица. Изключение прави средната цена на дребно на яйца - размер L в по-малките магазини, при която се отчита леко повишение.

Средната цена на едро на яйца – размер М за страната се запазва на ниво от 0,21 лв./бр. По области, стойностите се движат в интервала от 0,17 лв./бр. (Хасково) до 0,23 лв./бр. (Смолян). Седмични ценови изменения се наблюдават само в Сливен и Ловеч, съответно увеличение с 0,01 лв./бр. и намаление с 0,01 лв./бр.

Средно за страната, цените на яйцата – размер М и L в големите търговски вериги (ГТВ) и другите търговски обекти (ДТО) остават съответно 0,25 лв./бр. и 0,29 лв./бр.
Цените на яйца – размер M в големите магазини са в диапазона от 0,23 лв./бр. до 0,26 лв./бр. Леко седмично увеличение на стойностите с по 0,01 лв./бр. се регистрира във Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен, а намаление - единствено в Шумен, с 0,01 лв./бр.

По области, яйцата – размер L се търгуват в ГТВ на цени от 0,27 лв./бр. (Перник) до 0,30 лв./бр., без отклонения спрямо предходната седмица.
 
Предлагането на яйца – размер М в другите търговски обекти е в ценовите граници от 0,21 лв./бр. (Добрич, Пазарджик и Смолян) до 0,26 лв./бр. (Видин, Враца, Монтана и София). Седмична промяна на стойностите се отчита във Велико Търново, Плевен и София – покачване с по 0,01 лв./бр.

По области, яйцата – размер L се търгуват в по-малките магазини на цени от 0,22 лв./бр. (Смолян) до 0,29 лв./бр. (София). Във Варна, Габрово, Кърджали и София е налице поскъпване на продукта с по 0,01 лв./бр. на седмична база. В резултат, средната за страната цена на яйца – размер L в ДТО се увеличава с 0,01 лв./бр., до 0,26 лв./бр.

През наблюдавания период средните за страната цени на дребно на яйца в големите супермаркети са по-високи от тези в по-малките търговски обекти – с 0,02 лв./бр. при размер М и с 0,03 лв./бр. при размер L. Най-голяма разлика в тази посока се отчита за размер М в Добрич, Силистра и Търговище - 0,04 лв./бр., а за размер L – в Пловдив, Силистра, Смолян и Търговище – 0,06 лв./бр.

Маржът между цените на едро на яйца – размер М и тези на дребно е средно 0 ,04 лв./бр. за ГТВ и 0,02 лв./бр. за ДТО, като най-голяма разлика е налице в Хасково - 0,09 лв./бр. за големите супермаркети и 0,07 лв./бр. за по-малките магазини. В Смолян яйцата се предлагат на дребно в ДТО на по-ниски цени от тази на едро, с 0,02 лв./бр.

Към края на м. септември 2017 г. средната цена на едро на яйца - размер М за страната се покачва с 0,02 лв./бр. спрямо нивото отпреди един месец.
При предлагането на дребно на яйца - размер L и в двата типа наблюдавани търговски обекти средните цени за страната бележат леко увеличение с по 0,01 лв./бр. на месечна база, докато тези на яйца – размер М остават без промяна.