Актуални агро новини.Aгротехнически практики в овощните градини.

На 10 октомври 2017 г. в гр Силистра

ще се проведе съвместна информационна среща-семинар на НССЗ (Териториален областен офис - гр. Силистра) и Селскостопанска академия (ССА) - Опитна станция по кайсията и земеделието - гр. Силистра.

На събитието ас. Александър Любенов, Опитна станция по кайсията и земеделието - гр. Силистра ще представи на присъстващите агротехническите практики в овощните градини.

Ас. Александър Любенов ще запознае гостите с грижи в насаждението според фенофазата от развитието му, както и календар на овощаря.

Експертите от Териториален областен офис на НССЗ - гр. Силистра ще разяснят на земеделските стопани възможностите за подпомагане на земеделските производители, отглеждащи овощни култури през програмния период 2014–2020 г.

Събитието ще се проведе в гр. Силистра , ул. “Хр. Смирненски“ 2, ет. 1, зала 11 (сградата на Профсъюзите).