Актуални агро новини.Опазване на пчелните семейства от болести.

На 12 октомври в гр. Велико

Търново ще се проведе съвместна информационна среща-семинар на НССЗ (Териториален областен офис - гр. Велико Търново) и Национален диагностичен научноизследователски ветеринаромедицински институт (НДНИВМИ) - проф. д-р Г. Павлов.

На семинара проф. д-р Калинка Гургулова – НДНИВМИ „Проф. д-р Г. Павлов“, гр. София ще запознае присъстващите с методи за опазване на пчелите от болести.

Експертите от Териториален областен офис на НССЗ - гр. Велико Търново ще разяснят на земеделските стопани различните възможности за подпомагане по мерките от ПРСР 2014-2020 на земеделските производители, отглеждащи пчелни семейства.

Събитието ще се проведе в гр. Велико Търново, зала на Регионална здравна инспекция, ул. „Никола Габровски“ № 23

, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));