Актуални агро новини.Каталог с 15 точки за бъдещето на ОСП представиха източноевропейските страни при срещата на Аграрния съвет в Люксембург.

Каталог с 15 точки за бъдещето на Общата селскостопанска политика представиха източноевропейските страни при срещата на Аграрния съвет в Люксембург. Сред основните искания са запазването на структурата с двата стълба и еднакви директни плащания за всички страни-членки в Европейския съюз.

Аграрните министри от Вишеградската четворка Полша, Чехия, Словакия и Унгария, към които се присъединиха и колегите им от Литва, Латвия и Хърватия не са съгласни да има съфинансиране на директните плащания от националните бюджети. Затова те настояват за повече средства в Аграрния бюджет на Европейския съюз.

На заседанието в Люксембург източноевропейците припомниха, че доходите на фермерите в тези страни продължават да са много по-ниски от тези на колегите им на Запад. Поради тази причина селските стопани и в бъдеще трябвало да останат основните получатели на пари по линията на ОСП.

Вносителите на каталога с 15 искания подчертават, че досегашният модел на директните плащания дава на националните правителства достатъчно възможности да развиват собствени модели. Затова те са против радикални реформи, като вместо това настояват за "внимателна фина настройка".

Страните от Вишеградската четворка, Литва и Латвия очакват техните предложения да бъдат взети под внимание при обсъждането на бъдещето на Общата селскостопанска политика.

, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));