Актуални агро новини.Отпускат 2,6 млн. лв. за ваксини против заболяването син език.

Правителството отпуска 2 638 024 лв. за доставка на ваксини против болестта син език по преживните животни. Парите се осигуряват по бюджета на Министерството на земеделието , храните и горите и са за сметка на неизразходваните средства за налагане на мерки за ограничаване и ликвидиране на болестта инфлуенца по птиците.

Целта на ваксинацията на преживните животни е недопускане разпространението на болестта на територията на страната и предотвратяване на икономически загуби, които биха възникнали при появата на болестта. Вследствие на предприетите мерки се очаква да се избегнат неблагоприятни последици за българското животновъдство.