Актуални агро новини.Съвременните аспекти при селекцията на говедовъдството в България представят днес.

Днес, 13 октомври 2017 г. в гр. Стара Загора ще се проведе съвместна информационна среща-семинар на НССЗ (Териториален областен офис - гр. Стара Загора) и Селскостопанска академия (ССА) - Земеделски институт (ЗИ) - гр. Стара Загора.

На семинара проф. д-р Живко Кръстанов, ЗИ - гр. Ст. Загора ще представи на гостите съвременните аспекти при селекцията на говедовъдството в България.

Експертите от Териториален областен офис на НССЗ - гр. Стара Загора ще разяснят на участниците в семинара възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020 г.

Събитието ще се проведе в Земеделски институт – гр. Стара Загора

, 'facebook-jssdk'));