Актуални агро новини.Леки разнопосочни изменения в средните цени по веригата на предлагане на пилешко месо.

През периода 4 – 11 октомври 2017 г. средните цени по веригата на предлагане на пилешко месо за страната отбелязват леки разнопосочни изменения спрямо предходната седмица.

Пиле-замразено

По области, цените на едро на замразеното пиле са в границите от 2,66 лв./кг в Ямбол до 4,60 лв./кг в Добрич. В Бургас и София е налице седмично поевтиняване на продукта, съответно с 1,3% и 2,3%, докато във Враца и Кърджали се наблюдава повишение на цените съответно с 0,3% и 1,3%. Тези изменения се компенсират и средната цена на едро на охладеното пиле за страната остава 3,71 лв./кг.

Средно за страната, цената на дребно на замразеното пиле в големите търговски вериги (ГТВ) се понижава с 0,8% спрямо предходния седмичен период, до 4,67 лв./кг. По области, продуктът се търгува в ГТВ на цени от 4,39 лв./кг (Хасково) до 4,97 лв./кг (Смолян). В сравнение с предходната седмица, в областите София, Варна и Русе се отчита намаление на ценовите стойности с между 2,2% и 9,1%, а във Видин, Враца и Монтана - намаление с по около 1%.
 
През наблюдавания период средната за страната цена на дребно на замразеното пиле в големите супермаркети е с 0,96 лв./кг по-висока от тази на едро, като най-значителна разлика се наблюдава в Ямбол (2,11 лв./кг), а най-малка – в Добрич (0,20 лв./кг).

Предлагането на дребно на замразено пиле в другите търговски обекти (ДТО) е в ценовия интервал от 4,50 лв./кг (Велико Търново и Габрово) до 5,30 лв./кг (Разград). Изменение на цените спрямо предходната седмица се регистрира само в две области, като в София продуктът поскъпва с 5,3%, докато в Шумен поевтинява с 3,3%. Средната стойност за страната в ДТО се запазва на нивото от предходния седмичен период - 4,79 лв./кг.

Цените на дребно на замразеното пиле в по-малките магазини са средно с 1,08 лв./кг по-високи от тези на едро, като разликата достига до 1,92 лв./кг в Ямбол.
Средно за страната, цената на замразеното пиле в ДТО е с 2,6% по-висока от тази в ГТВ.

Пиле – прясно, охладено

Средната цена на едро на охладеното пиле за страната е 4,49 лв./кг, с 0,2% по-висока на седмична база. Предлагането на продукта на тържищата е в ценовите граници от 3,95 лв./кг в Търговище до 4,99 лв./кг в Благоевград. В областите Благоевград и Русе се наблюдава седмично повишение на стойностите, съответно с 0,6% и 3,8%, а единствено във Варна охладеното пиле поевтинява, с 0,2%.

При търговията на дребно с охладено пиле в големите супермаркети се отчита повишение на средната стойност за страната с 0,4% на седмична база , до 4,93 лв./кг. По области, цените на продукта варират от 4,45 лв./кг в Добрич до 5,25 лв./кг в Пазарджик. В шест области се отчитат разнопосочни изменения на цените спрямо предходната седмица, в границите от -2% (Търговище) до +7,2% (Благоевград).
 
През изминалата седмица средната цена на дребно на охладеното пиле в ГТВ за страната е с 0,44 лв./кг по-висока от тази на едро, като разликата в тази посока отново е най-висока в Пловдив - 0,95 лв./кг.

В по-малките магазини охладеното пиле се предлага на най-ниски цени в Русе (4,43 лв./кг), а на най-високи - в Плевен (5,35 лв./кг). В областите Благоевград, Кюстендил и София продуктът поскъпва съответно в рамките на 0,9% - 4,7% спрямо предходната седмица, което води до нарастване на средната стойност за страната в тези обекти с 0,4%, до 5,02 лв./кг.

Цените на дребно на охладеното пиле в ДТО са средно с 0,53 лв./кг по-високи от тези на едро, като тази разлика продължава да е най-висока във Велико Търново - 1,30 лв./кг. Изключение е област Русе, където цената на продукта в ДТО е с 0,43 лв./кг под тази на едро.

Средно за страната, цените на дребно на охладеното пиле в по-малките магазини са с 1,8% по-високи от тези в големите търговски вериги.