Актуални агро новини.Хранителни продукти за близо 70 милиарда евро е изнесла Германия през 2016 година.

Хранителни продукти за близо 70 милиарда евро е изнесла Германия през 2016 година. За същия период вносът е бил на стойност 81 милиарда. Данните са на Федералния статистически институт.

Износът на храни и напитки има дял от близо 6 процента от общия експорт на германската икономика, а вносът заема почти 9 на сто от целия импорт. Малко над половината експортирани храни са били с растителен произход. Стоките от животински произход, както и живите животни са с дял от една трета, а продукти като тютюневи изделия , , кафе, чай и напитки заемат 17 процента от износа. При вноса на челно място с 60 процента също са стоките с растителен произход.

През миналата година Европа е била основният пазар за германската хранителна промишленост. Почти 83 на сто от доставките са били за държави от Европейския съюз, от там са внесени и три четвърти от импортираните храни. Азия е на второ място с 10 процента от износа, следвана от Северна и Южна Америка с 4 на сто. При вноса този дял е от 13 процента, а  при Азия – 7 на сто.

Най-важният търговски партньор на Германия и през миналата година е била Холандия, закупила продукти за 10 милиарда и доставила стоки за над 15 милиарда евро.