Актуални агро новини.Обсъдиха подмярка 7.2 от ПРСР.

Критериите за подаване на общински проекти по подмярка 7.2 от Програмата за развитие на селските райони бяха обсъдени на среща днес между представители на Националното сдружение на общините и експерти от земеделското министерство. Всички предложения ще бъдат разгледани на 25 октомври по време на Комитета по наблюдение.

Първият прием по т.нар. „общинска“ подмярка 7.2 приключва с подадени заявления на стойност над 1 милиард евро. Това е два пъти повече от обявения бюджет. През декември се очаква отваряне на втори прием, но със свит финансов ресурс, обяви днес заместник-министър Лозана Василева.

164 български общини влизат в обхвата на мерките от ПРСР. Националното сдружение вече е провело три срещи с представители на агроведомството, за да се намерят работещите решения относно „общинската“ мярка.

През втория прием по подмярка 7.2 ще се финансират дейности, свързани с реконструкция или рехабилитация на уличната мрежа, образователната инфраструктура и спортните дейности.

Автор: Галина Недкова

, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));