Актуални агро новини.Изпълнителна агенция по горите изразява позиция на нетърпимост към всяка проява на насилие срещу горски служители.

На 17 октомври 2017 г. по

време на проверка в горските територии в землището около река Стряма в близост до град Баня, общ. Карлово срещу трима служители на Държавно горско стопанство – Хисар е упражнено насилие при опит да бъде предотвратена незаконна сеч. 

Това е поредното дръзко нападение, извършено над горски служители, което се случва по време на изпълнение на служебните им задължения и пряко застрашава здравето и живота им.  Само за последните две години имаме регистрирани над 100 нападения и заплахи над горски служители. В тази връзка, Изпълнителна агенция по горите е направила предложения за промени в Наказателния кодекс , които да ограничат и спрат подобни дръзки нападения и престъпления. 

Справянето с агресивни закононарушители е проблем не само на горската система. Проявата на насилие е атака срещу цивилизованото общество и борбата срещу незаконните прояви. 

Каузата, която защитава българският горски служител е грижата за гората, но само с усилията на всички институции и обществена съпричастност ще постигнем успех в опазването на тази национална ценност.