Актуални агро новини.Продължават преговорите между крайбрежните държави за управлението на рибните запаси в рамките на Генералната комисия по рибарство за Средиземно и Черно море (ГКРСМ).

В периода 16-20 октомври 2017 г., в Черна гора се провежда годишната среща на Генералната комисия по рибарство за Средиземно и Черно море (ГКРСМ). България е официално представена от доц. д-р Галин Николов изп. директор на ИАРА и г-н Константин Петров ППРБЕС. Основните теми които се дискутират вмомента са прилагането на средносрочната стратегия за устойчиво рибарство, проекта на стратегия за устойчиво развитие на аквакултурата, работната програма на тази РОУР и др.

Един от изключително важните въпроси , който се обсъжда в преговорите между крайбрежните държави по отношение на управлението на рибните запаси в рамките на ГКРСМ, е съвместното управлението на запаса от калкан. След тежки първоначални преговори е договорено всички Черноморски страни да спазват ограничения в уловите (квоти), каквито ЕС е въвел от 2008 г. Българската делегация, съвместно с тази на Румъния, успя да постигне значително увеличение на сегашната квота, а също така и увеличение в дяловото разпределение между черноморските страни.

Решението предстои да бъде окончателно потвърдено късно през деня в петък, и официално записано в доклада от 41 среща на Генералната комисия по рибарство за Средиземно и Черно море (ГКРСМ).