Актуални агро новини.НИМХ – БАН обяви жълт код в 11 области на страната.

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) издава предупреждение от първа степен (жълт код) за потенциално опасни метеорологични явления в единадесет области от Западна България за 23 октомври 2017 г. Очакват се значителни валежи от дъжд със сумарни количества за денонощието между 10 и 30 л/кв.м, локално до 40 л/кв.м. Валежите ще продължат и след полунощ.

Очаквани изтензивни валежи:

Дунавски басейн: в долното течение на р. Искър, в горното и средно течение на р. Осъм, във водосбора на р. Росица (приток на р. Янтра)

Черноморски басейн: реките Средецка и Русокастренска

Източнобеломорски басейн: в долното течение на р. Тунджа, родопските притоци на р. Марица

Западнобеломорски басейн: в средното и долно течение на р. Струма и по целите водосбори на реките Места и  Доспат

Прогнозирани интензивни валежи в следващите 72 часа от АЛАДИН-България:

Дунавски басейн:

във водосборите на реките Малък Искър и Златна Панега, по целия водосбор на р. Вит, както и в горните части от водосбора на р. Осъм около 18:00 UTC (+3 часа местно време) на 23 октомври. в горните и средни части от водосбора на р. Янтра около 00:00 UTC (+3 часа местно време) на 24 октомври. във водосбора на р. Хърсовска около 04:00 UTC (+3 часа местно време) на 24 октомври.

Черноморски басейн:

в долните части от водосбора на р. Провадийска около 04:00 UTC (+3 часа местно време) на 24 октомври.

Източнобеломорски басейн:

в горните части от водосбора на р. Марица и във водосбора на р. Тополница около 18:00 UTC (+3 часа местно време) на 23 октомври 2017 г. в горните части ор водосбора на р. Тунджа, в средните части от водосбора на р. Марица (р. Чепеларска, р, Рахманлийска, р. Банска), в средните части от водосбора на р. Арда (р.Върбица), както и във водосбора на р. Бяла около 00:00 UTC (+3 часа местно време) на 24 октомври 2017 г. в долните части от водосбора на р. Марица (р. Балтница, р. Овчарица, р. Соколица) около 10:00 UTC (+3 часа местно време) на 24 октомври 2017 г.

Западнобеломорски басейн:

в долните части от водосбора на р. Струма, в целия водосбор на р. Места, както и в горното течение на р. Доспат около 18:00 UTC (+3 часа местно време) на 23 октомври 2017 г.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в:

Дунавския басейн речните нива в басейна ще се задържат без изменения. От следобедните часове на 23 и на 24 октомври в резултат на валежи, водните нива в басейна ще започнат да се повишават, като повишенията ще започнат първо в реките от западните части на басейна, а през нощта и в тези от централните и източни части. От следобедните часове на 24 октомври в реките от западните части на басейна ще започне понижение на нивата, като на 25понижението на речните нива ще е вече в целия басейн. Повишения ще са възможни все още само в долните течения на основните реки, следствие на оттичане. По-значителни повишения се очакват  във водосборите на реките Вит, Осъм и Янтра. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. В периода 23-24 октомври опасност от поройни наводнения ще има:

във водосбора на р. Малък Искър и р. Златна панега, в средното и горното течение на р. Вит, в средното и горното течение на р. Янтра (р. Росица, р. Лопушница , р. Дряновска) около 18:00 UTC (+3 часа местно време) на 23 октомври. в централните части от водосбора на р. Янтра (р. Веселина и р. Белица) около 13:00 UTC (+3 часа местно време) на 24 октомври.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 22, 23 и 24 октомври ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и утре речните нива във водосбора ще се задържат без съществени изменения. От вечерните часове на 23 и на 24 ще има повишения на водните нива като по-съществени ще бъдат във водосборите над яз. „Панчарево“ и реките Владайска,  Лесновска,  Блато,  Батулийска, Искрецка, Малък Искър, Златна Панега. На 24 и 25 октомври ще се повиши водното ниво в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 23, 24 и 25 октомври, че водните количества ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. На 23 и 24 октомври в резултат на валежи, повишения ще има в реките от целия водосборен басейн на р. Янтра. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 23, 24, 25 и 26 октомври водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и утре речните нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 24- 26 октомври се очакват повишения на речните нива вследствие на валежи, през първия ден главно в горните части на водосбора, от 25 – и в долните части. От вечерните часове на 25ще започне процес на понижение на речните нива във водосбора, като вследствие оттичане ще има повишения на речните нива в долното течение на основната река до ранните сутрешни часове на 27 октомври. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: днес речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. На 24 октомври вследствие на валежи се очакват краткотрайни незначителни повишения на речните нива реките от целия басейн. На 25 октомври по-съществени повишения ще има в южночерноморските реки (Средецка, Факийска, Велека).

Източнобеломорски басейн: речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. От вечерните часове на 23, както и на 24 и 25 октомври в резултат на валежи речните нива в басейна ще се повишават.

На 24 октомври по-значителни ще бъдат повишенията на водните нива в горното и средното течение на р. Тунджа, в старопланинските и родопските притоци на р. Марица, както и в долните части от водосбора на р. Арда. На 25 октомври значителни ще са повишенията на нивата в реките от средните и долни части от водосбора на реките Марица и в целите водосбори на Арда, Бяла и Тунджа. Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа , че водното ниво на р.Съзлийка при Гълъбово се очаква да премине жълтия праг за предупреждение в късните вечерни часове на 25.10. Водното ниво на р.Тунджа при Ямбол се очаква да премине жълтия праг за предупреждение в късните вечерни часове на 25 октомври. Водното ниво на р.Тунджа при Елхово се очаква да премине жълтия праг за предупреждение в следобедните часове на 26.10. Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водното количество на р. Елбасан дере при Крумовград се очаква да премине жълтия праг на предупреждение в късните вечерните часове на 24 октомври. В периода 23-24 опасност от поройни наводнения ще има в горните части от водосбора на р. Тунджа около 18:00 UTC (+3 часа местно време) на 23 октомври и в долните части от водосбора на р. Марица (Курмуджа, Блатница, Овчарица, Соколица) около 13:00 UTC (+3 часа местно време) на 24 октомври. Западнобеломорски басейн: днес речните нива в басейна ще се задържат без съществени изменения. От обедните часове на 23 октомври, вследствие на валежи, ще започнат повишения на водните нива в басейна, който ще продължат и на 24 и 25 октомври. По-значителни ще бъдат в горното течение на р. Места и в средното течение на р. Струма. От следобедните часове на 25 октомври речните нива в басейна ще започнат плавно да се понижават.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

 Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/