Актуални агро новини.Бургаски и турски лесовъди ще се грижат за горските екосистеми в Странджа планина.

Тридневна работна среща  от 18 до 20 октомври на тема "Управление на горите в Странджа / Йълдъз планина в условията на климатични промени" събра бургаски и турски лесовъди в  град Созопол.

Срещата е част от общия трансграничен проект „Защита на устойчиви горски екосистеми в Странджа / Йълдъз планина в условията на климатични промени – FORECAST“ с реф. № CB005.1.12.024. Приоритетна ос - Околна среда със специфична цел: Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез съвместни инициативи в трансграничния район, съфинансирана от инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП). Водещ партньор по проекта е РДГ – Бургас с партньор от турска страна - Дирекция по управление на горите в Демиркьой. Проектът „Защита на устойчивите екосистеми в Странджа/Йълдъз планина при изменение на климата” ще приключи на 20.06.2018 година.

В рамките на проекта ще бъдат закупени три мобилни метеорологични станции, които да измерват компонентите на климата в различните горски месторастения в Странджа. След анализ на данните, ще бъдат намерени лесовъдски решения за борба с ерозията, наводненията, съхненето на горите и други проблеми.

През първия ден на семинара доклади изнесоха  доц. д-р Миглена Жиянски – директор на Института за гората към БАН, както и проф. Иван Маринов от Института за гората към БАН.

Вторият ден от семинара бе посветен на теренни наблюдения. Бяха посетени 4 насаждения на територията на РДГ Бургас. Третият ден бе посветен на среща на екипите от двете страни.

, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));