Огнище на птичи грип е установено в хасковското село Узунджово, съобщиха от Областна администрация Хасково. Спешно е свикано заседание на Областната епизоотична комисия.

Взето е решение за ограничителни мерки за недопускане разпространението на болеста. Издадена е заповед от областния управител, която е изпратена на всички общини и институции имащи отношение към проблема.

Незабавно трябва да се свикат заседания на Общинските епизоотични комисии, на които да се запознаят членовете с епизоотичната обстановка и да се набележат конкретни мерки за предотвратяване проникването на болестта на територията на съответните общини. До 10 ноември трябва да бъде уведомен писмено областният управител за изпълнение на набелязаните мерки.

Областната дирекция по безопасност на храните се привежда в състояние на повишена епизоотична готовност. Директорът й трябва да организира съвместни проверки с представители на орнитоложките дружества, ловно-рибарските дружества и на държавните лесничейства за наличие на болни или умрели диви мигриращи или синантропни птици. Той ще организира извършване на постоянен ветеринарно-медицински контрол от ОДБХ за спазване на мерките за био-сигурност в птицевъдни обекти.

Забранява се провеждането на пазари и изложби за птици на територията на Хасковска област. Трябва да се организират периодични клинични прегледи и при съмнение за инфлуенца, да се вземат проби от домашните и диви птици за вирусологични изследвания.

Собствениците и управителите на птицевъдни обекти да не допускат излизането на птиците извън дворовете на стопаните , както и контакт между птици живеещи в дивата природа и домашни птици.

Фуражът трябва да се съхранява в закрити помещения, а домашните патици и гъски да се отглеждат разделно от други видове домашни птици.

Собствениците на птицевъдни обекти трябва да уведомят незабавно обслужващия обекта ветеринарен лекар или кмета на населеното място, при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност.