Актуални агро новини.Горски инспектори от РДГ Пловдив задържаха дърва без горска марка.

Горски инспектори от Регионална дирекция по горите - Пловдив задържаха дърва с фалшива марка и нередовен превозен билет. 

Нарушението е констатирано от служител на регионалната дирекция, който забелязал камион, в момент на товарене с широколистни дърва за огрев в горска територия в землището на с. Лясково. След направена справка се установява, че за подотделите, където е извършена сечта няма издадено действащо позволително за сеч. При последващата проверка от горските инспектори от РДГ-Пловдив нарушителят е представил електронен превозен билет със стара дата , за друго превозно средство и за друг асортимент дървесина. Дървата били маркирани с производствена марка, вместо с контролна горска марка.  

За извършеното нарушение е съставен акт по Закона за горите, дървесината е задържана и е образувано досъдебно производство.