Актуални агро новини.65% от ресурса на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. е договорен.

65% от ресурса на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. е договорен. В момента се изпълняват инвестициите в сферите на пътния сектор, градската среда, парковете и пространствата в рамките на градската територия. Това заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова. Общата стойност на програмата е над 3 млрд. лв.

По отношение на трансграничните програми Николова заяви, че там имаме немалък успех с реализацията на инвестициите в пограничните райони. Над 50% от ресурсите по тези програми вече са във възможностите за реализация на бенефициентите. Усилията на тези инструменти са насочени към сближаване на регионите на ниво Европейски съюз и промяна облика на градовете, в търсенето на баланса.

Автори: Радина Дойнова, Ваня Манолова

, 'script', 'facebook-jssdk'));