Актуални агро новини.При търговията на дребно със захар в големите търговски вериги се отчита седмично понижение на средната цена.

През периода 18 – 25 октомври 2017 г. средните цени на едро и на дребно на бяла кристална захар за страната бележат лек спад спрямо предходната седмица.

По области, цените на едро на захарта се движат от 1,12 лв./кг (Добрич) до 1,80 лв./кг (Враца). В сравнение с предходната седмица, в дванадесет области се наблюдава поевтиняване на продукта на тържищата в рамките на 0,6% (Кърджали) – 8,2% (Добрич), а единствено в Сливен – поскъпване, с 0,6%. В резултат, средната цена на едро на захарта за страната намалява с 2%, до 1,49 лв./кг.

При търговията на дребно със захар в големите търговски вериги (ГТВ) се отчита седмично понижение на средната цена за страната с 1,9%, до 1 ,52 лв./кг. Предлагането на продукта в големите супермаркети е на цени от 1,41 лв./кг (Шумен) до 1,69 лв./кг (Смолян). В дванадесет области се регистрира седмично поевтиняване на захарта в ГТВ от 3% до 8,4% (най-значително във Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен), а в други шест – поскъпване от 0,6% до 6,0% (Варна).

Цените на дребно на бялата захар в другите търговски обекти (ДТО) са в границите от 1,53 лв./кг (Добрич) до 1,90 лв./кг (Разград). Отклонения на стойностите на седмична база се отчитат в дванадесет области – понижение в рамките на 1,1% – 6,1%, най-значително в Добрич. Средно за страната, цената на дребно на захарта в ДТО е 1,72 лв./кг, с 1,1% под нивото от предходната седмица.

През изминалата седмица средната цена на дребно на захарта в ДТО е с 0,20 лв./кг над тази в големите супермаркети, като най-голяма разлика се наблюдава в Пловдив – 0,35 лв./кг.

Маржът между цените на едро и на дребно на захарта е средно 0,03 лв./кг за ГТВ и 0,23 лв./кг за ДТО. Най-голяма разлика за големите супермаркети се наблюдава в Добрич – 0,32 лв./кг, а за по-малките магазини – в Пловдив – 0,52 лв./кг. В осем области цените на дребно в ГТВ са с до 0,33 лв./кг (Враца) по-ниски от тези на едро. Подобна е ситуацията и в ДТО във Враца, където цената на продукта е с 0,05 лв./кг под тази на едро в същата област.