Актуални агро новини.Първа копка на нов учебен център за практическо обучение в АУ-Пловдив.

На 2 ноември (четвъртък) 2017 г. в двора на Аграрен университет – Пловдив, гр. Пловдив, бул. “Менделеев” № 12, от 11:00 часа ще се проведе церемония „Първа копка“ на новият Учебен център за практическо обучение на студентите от професионални направления Растениевъдство и Растителна защита в Аграрен университет – Пловдив. Съоръжението е финансирано по Договор № BG16RFOP001-3.003-0007-C01 с безвъзмездната финансова помощ от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 и Европейския фонд за регионално развитие. 

На церемонията ще присъстват представители на Аграрен университет – Пловдив, изпълнители на проектните дейности, екипа за управление на проекта и всички заинтересовани страни.

, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));