Актуални агро новини.Сигнали за щети от мечки провериха експерти на РИОСВ – Хасково.

Експерти на РИОСВ – Хасково провериха нови три сигнала за нападнати от мечки пчелини в района на Държавното ловно стопанство „Женда“. Разрушени са два кошера в с. Соколите, пет в близост до ловен дом „Джента“ и шест в махала Демерджи дере, община Черноочене. Месец преди това отново в землището на чернооченското с. Соколите мечка унищожи 12 пчелни кошера и над 240 кг. мед.

Съставени са протоколи и са изпратени писма до МОСВ с предложение стопаните да бъдат обезщетени на пазарни цени, съгласно и чл. 79 ал. 2  от Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД).

От началото на годината сигналите за нанесени щети от мечка от началото на годината са общо шест. Другите са за нападнати и умъртвени телета в кърджалийските села Мурга и Пресека.

, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));