Актуални агро новини.Шест пъти по-чист въздух сме дишали в Деня без автомобили.

Това показват измерванията за качеството на атмосферния въздух с мобилна автоматична станция на ИАОС в дните с и без автомобилен транспорт в София. Меренето беше в периода от 19 до 22 септември 2017 г. като част от Европейската седмица на мобилността и Деня без автомобили. По традиция мобилната станция на ИАОС беше разположена в централната част на столицата в района на пл. „Княз Александър І Батенберг“.

Анализът на замърсителите от автомобилния транспорт показва, че в деня без автомобилен транспорт:

Концентрациите на азотен диоксид намаляват от 2 до 6 пъти (за часовите стойности) Концентрациите на ФПЧ10 намаляват от 2 до 5 пъти (за 24 часовите стойности) Концентрациите на ФПЧ5 намаляват от 2 до 6 пъти (за 24 часовите стойности) Концентрациите на въглероден оксид намаляват от 1.7 до 3 пъти (за часовите стойности) Концентрациите на серен диоксид намаляват от 1.5 до 3 пъти (за часовите стойности).

Експертите на ИАОС посочват, че в централната част на София, в която няма точкови източници (предприятия), емитиращи вредни вещества, и без отопление за битови нужди на твърди и течни горива, за основен източник на замърсяването на атмосферния въздух се посочва именно автомобилният транспорт.  

, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));