Актуални агро новини.Балансирано торене и ефективност на хранителните елементи при зеленчуковите култури.

На 28 ноември 2017 г. в гр.

Велико Търново ще се проведе съвместна информационна среща-семинар на НССЗ  (Териториален областен офис гр. Велико Търново) и Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) - Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ)- гр Велико Търново.

На събитието доц. д-р Маргарита Николова, (МКИ) ще запознае участниците в семинара с балансирано торене при основни видове зеленчукови култури, като: картофи, домати, краставици , пипер, зеле.

Инспектор от ОДБХ - гр. Велико Търново ще представи на гостите основните изисквания при водене на дневниците за растителнозащитни мероприятия и вложени торове в стопанството.

Експертите от териториален областен офис на НССЗ - гр. Велико Търново ще разяснят на земеделските стопани възможностите за подпомагане на зеленчукопроизводството по мерките от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020 г.

Събитието ще се проведе в гр. Велико Търново, х-л „Премиер“, ул. „Сава Пенев“ № 1