Актуални агро новини.Леко понижение в цените на рафинираното слънчогледово олио.

По данни на ДКСБТ през периода 25 октомври – 1 ноември 2017 г. средните цени на едро и на дребно на рафинираното слънчогледово олио за страната отбелязват леко понижение спрямо предходната седмица.

На тържищата в страната слънчогледовото олио се търгува на цени от 1,76 лв./литър (Плевен) до 2,22 лв./литър (Смолян). В девет области се наблюдават разнопосочни изменения на цените на седмична база, в границите от -6,3% (Пловдив) до +3,7% (Сливен), което води до понижение на средната цена на едро за страната с 0,5%, до 2,03 лв./литърПрез изтеклата седмица цените на рафинираното слънчогледово олио в големите търговски вериги (ГТВ) са в диапазона от 2,27 лв./литър (Силистра, Търговище и Хасково) до 2,69 лв./литър (Благоевград и Кюстендил). В дванадесет области се наблюдава седмично поевтиняване на продукта от 1,7% до 5%, най-значително в Добрич, Силистра и Търговище, докато поскъпване е налице единствено в Шумен – с 5,2%. В резултат, средната цена на дребно за страната на слънчогледовото олио в ГТВ се понижава с 1,6% на седмична база, до 2,42 лв./литър.

Предлагането на олиото в другите търговски обекти (ДТО) е в ценовия интервал от 2,34 лв./литър (Варна) до 2,80 лв./литър (Габрово). В сравнение с предходната седмица, в областите Хасково, София, Кюстендил и Благоевград цените на продукта се понижават в рамките на 0,8% - 2%, а единствено във Варна се отчита повишение – с 0,9%. Средно за страната, цената на дребно на слънчогледовото олио в по-малките магазини е 2,52 лв./литър, с 0,4% по-ниска на седмична база.

През изминалата седмица цените на слънчогледовото олио в големите супермаркети са средно с 0,10 лв./литър под тези в другите търговски обекти, като разликата в тази посока достига до 0,40 лв./литър в Търговище. Изключение правят четири области, където цените на продукта в ДТО са с между 0,04 лв./литър и 0,29 лв./литър (Благоевград) по-ниски от тези в ГТВ.     

Разликата между цените на едро и на дребно на олиото е средно 0,40 лв./литър за ГТВ и 0,50 лв./литър за ДТО, като най-голям марж се наблюдава в Плевен – 0 ,83 лв./литър за големите супермаркети и 0,97 лв./литър за по-малките магазини.


Към края на м. октомври 2017 г. средната цена едро на олиото за страната се понижава с 1,3% на месечна база. При предлагането на дребно на продукта също се отчита леко намаление на средните стойности в рамките на едномесечния период - с 1,2% в големите супермаркети и с 0,8% в по-малките магазини.