Актуални агро новини.70 ГОДИНИ ЗООИНЖЕНЕРНО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ.

На 09.11.217г. от 10 часа в Зала 1 на Ректората на Тракийски университет, Аграрният факултет ще чества 70 години от създаване на Зоотехническия факултет и начало на зооинженерното образование в България.

На събитието ще присъстват: Областният управител на гр. Стара Загора; Кметът и Зам.-кметът на община Стара Загора; Ректорът на Тракийски университет; представители на Министерство на земеделието и храните; Представители на дирекция „Животновъдство“ към МЗХ; Директори на научни институти; бивши и настоящи преподаватели; представители на развъдни и браншови организации; представители на настоятелството на Тракийски университет; представители на бизнеса.

, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));