Актуални агро новини.Първи конкретни идеи за реформата на ОСП.

Свободни пазари за аграрните продукти, горни граници на директните плащания и повече възможности за екологията – това са основните предложения в проект за реформата на Общата селскостопанска политика. Документът беше представен от Генералната дирекция за селско стопанство към Европейската комисия.

Предвижда се износът на аграрни продукти за трети страни да остане един от основните двигатели на растежа в сектора. Предприемчивите фермери ще могат сами да решават до каква степен да се излагат на ценови рискове, без да сключват застраховки. С това се отхвърлят предложенията, направени от френска страна, до една трета от аграрния бюджет на Европейския съюз да се заделя за застраховки. Промени ще има при директните плащания и екологичните норми. Според Хоган е важно, и след 2020-та в европейския бюджет да има достатъчно средства за първи стълб. Директните плащания ще останат гръбнакът на ОСП, се посочва в проекта. Експертите изтъкват, че въпреки тези плащания много фермери в Западна Европа печелят по-малко от работещите в други сектори на икономиката. За да бъде разпределението на средствата по-справедливо, се въвеждат горни граници в размер на 60 до 100 хиляди евро на ферма, в зависимост от броя на работниците в нея. Това ще облагодетелства най-вече големите стопанства в Източна Германия, Чехия и Словакия. Освен това трябва да се приравнят премиите за площ между старите и новите страни-членки на Европейския съюз. Наложително е да се опростят и прекалено бюрократичните и неефективни екологични изисквания , изтъкват експертите.