Актуални агро новини.38 % от населението в Германия в началото на 20-ти век са били заети в селското и горското стопанство.

38 процента от населението в Германия в началото на 20-ти век са били заети в селското и горското стопанство. С напредването на индустриализацията и разширяването на сектора на услугите, този дял непрекъснато намалява.

В средата на миналия век в земеделието са работели една четвърт от трудещите се, а през първото десетилетие на 21-и век този дял вече е около 2 на сто, сочи статистиката.

С течение на времето един хектар селскостопанска площ изхранва все повече хора. Докато преди 100 години добивът от 10 декара пшеница е бил в размер на около 2 тона, днес от същата площ се прибират почти 8 тона, т.е. четири пъти повече.

В началото на миналия век селското стопанство е задоволявало 87 процента от нуждите. През новото хилядолетие ситуацията не се е променила особено , показват данните от външната търговия. С оглед на все по-глобалната икономика и търсенето на разнообразие от страна на потребителите този фактор вече не играе голяма роля.

Преди 100 години на територията на тогавашна Германия е имало над 5 милиона ферми, които са обработвали 26 милиона хектара земя. В днешно време в обединена Германия са останали 275 хиляди стопанства с близо 17 милиона хектара и около 13 милиона животни.