Актуални агро новини.Спокоен пазар на брашно тип 500 за страната.

Средните цени на едро и на дребно на брашно тип „500” за страната се задържат на нивата от предходната седмица.

По области, търговията с брашно на тържищата е в широкия ценови диапазон от 0 ,60 лв./кг (Стара Загора) до 1,04 лв./кг (София). В пет от области се отчита седмично понижение на стойностите от 1,5% до 6,8%, най-значително в Плевен). Единствено в област Добрич продуктът поскъпва на седмична база с 3,2%. Тези разнопосочни изменения се компенсират и средната цена на едро на брашно за страната се задържа на ниво от 0,79 лв./кг.
 
През изтеклата седмица средната цена на дребно на брашно за страната в големите търговски вериги (ГТВ) остава 1,00 лв./кг, а тази в другите търговски обекти (ДТО) - 1,05 лв./кг.

Предлагането на брашното в ГТВ е в ценовия интервал от 0,95 лв./кг (Велико Търново, Габрово и Ловеч) до 1,09 лв./кг (Пловдив и Шумен). Седмично изменение на цените се наблюдава само в две области - Пловдив и Шумен, където продуктът поскъпва, съответно с 2,8% и 4,8%.

В ДТО цените на дребно на брашното варират от 0,95 лв./кг (Велико Търново и Ловеч) до 1,15 лв./кг (Разград), без седмично изменение по области.

Средно за страната, цените на дребно на брашното в по-малките търговски обекти са с 0,05 лв./кг по-високи от тези в големите търговски вериги. Най-голяма разлика между двата типа цени е отчетена в област Разград – 0,13 лв./кг. В областите Варна, Стара Загора и Търговище цените на продукта в ДТО са в рамките на 0,02 лв./кг - 0,07 лв./кг по-ниски от тези в ГТВ.

Маржът между цените на едро и на дребно на брашното е средно 0,21 лв./кг за големите търговски вериги и 0,26 лв./кг – за другите търговски обекти, като най-голям за ГТВ е в Пловдив - 0,44 лв./кг, а за ДТО във Враца – 0,49 лв./кг. В област София цените на дребно в ГТВ са с 0,05 лв./кг по-ниски от тези на едро.

През изминалия м. декември 2017 г. пазарът на брашно тип „500” в страната е сравнително спокоен. Средно за страната, към края на м. декември цената на едро на продукта се повишава с 1% спрямо нивото отпреди един месец, докато тези на дребно и в двата вида наблюдавани търговски обекти остават без промяна.