Актуални агро новини.Асоциация на зърнопроизводители обяви готовност за протестни действия.

„Асоциацията на българските зърнопроизводители 2006“ от Генерал Тошево излиза с декларация, в която обявява готовност за ефективни протестни действия до отмяна на инвестиционните намерения за добив на газ в Добруджа. Решението е взето след срещата на браншовиците в Министерството на енергетиката, на която присъстваха трима министри.
Ще бъде ли уважен гласът народен? Това е основният въпрос, който си задават жителите на община Генерал Тошево след проведения на 17 декември референдум. Тогава близо 97 % от тях не приеха в региона да се извършва добив на газ или други подземни богатства. Какво ще се случи сега - отговорите потърсиха в столицата членове на Асоциацията на българските зърнопроизводители.

Протестната декларация е приета на заседание на Управителния и Контролния съвет на Асоциацията през тази седмица. В нея се изразява готовност за блокиране на границата и за изкарване на земеделски машини.

Декларацията на добруджанските зърнопроизводители е изпратена и до всички регионални структури на Националната асоциация на зърнопроизводителите в страната.

Автор: Галина Недкова

, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));