Актуални агро новини.Европейската комисия стартира консултации по нов Регламент за храните.

Европейската комисия стартира консултации по нов Регламент за храните. Той касае доброволното обозначаване на произхода на хранителните продукти. До 4 февруари физически и юридически лица могат да изразят своите виждания по въпроса - на сайта на Генералната дирекция за сигурност на храните.

След изтичане на срока подадените мнения ще бъдат обобщени и представени на съответната подкомисия, която ще ги разгледа и публикува, съобщават от Брюксел.

Регламентът трябва да регулира процедурите за посочването на произхода на основните съставки в хранителните продукти. Целта е да се избегнат заблуждаващи данни, при които потребителят остава с впечатлението, че съставката е от едно място, а тя всъщност е от съвсем друго. Сред обсъжданите обозначения са "ЕС", "Извън ЕС" , както и наименованията на отделните държави-членки, техни отделни региони или трети страни.

Друга възможна алтернатива е кратък текст, който да обяснява откъде е основната съставка в опаковката. Така производителите ще имат достатъчно варианти, в случай че основната съставка идва от различни страни.

В проекта, предоставен за дискусия, са посочени също така минималния размер на буквите и разположението на обозначението върху съответната опаковка. То трябва да е видимо на пръв поглед, ясно четливо и разбираемо за всички. Европейската комисия възнамерява да пусне Регламента от 1 април 2019 година.