Актуални агро новини.Без директни плащания остават британските фермери след 2024 година.

Без директни плащания остават британските фермери след 2024 година. След напускането на Великобритания, аграрната политика на Острова ще бъде по-добра, обещава от своя страна лондонският земеделски министър Майкъл Гоув.

На селскостопанска конференция в Оксфорд министърът посочи, че плащането на премиите ще продължи само 5 години след като Кралството напусне Европейския съюз. След това ще има кратък преходен период , през който крайно нуждаещи се фермери ще получават средства за площ.

По думите на Гоув, в момента от директните плащания се възползват стопани, които нямат належаща нужда от тези пари. Затова още през 2019 той възнамерява да ореже сумите, давани на големите стопанства в Англия. След 2024 година ще се дават само базисни премии, и то за ферми, които преструктурират производството си и затова изпитват затруднения. Мечтата на Гоув е селско стопанство без оран. Това предпазва природата и климата, пести пари и предотвратява ерозията на почвите. Затова целта на агрополитиката ще бъде да се поощряват новите технологии, които позволяват както високи добиви, така и защита на околната среда. Ако Великобритания успее в това начинание, фермерите на Острова ще да се справят и без директни плащания.

В Оксфорд Гоув повтори искането си за безмитен достъп до европейския пазар за британските продукти и храни. Това, според него, е в интерес и на двете страни. Освен това, Лондон ще се стреми да увеличи пазарния си дял в Китай, например при свинското месо.