Актуални агро новини.Средните цени на бяла кристална захар за страната бележат лек спад.

Средните цени на едро и на дребно на бяла кристална захар за страната бележат лек спад спрямо предходната седмица.

Средната цена на едро на захарта за страната е 1,31 лв./кг, с 2,2% по-ниска на седмична база. На тържищата в различните области продуктът се търгува в ценовия интервал от 0,99 лв./кг (Добрич) до 1,60 лв./кг (Велико Търново). Седмични изменения на цените се наблюдават в дванадесет области, като в девет от тях захарта поевтинява от 1,8% до 10,1% (най-значително в Силистра), а в други три – поскъпва в рамките на 0,8% - 2,1% (най-съществено в Кърджали).

Предлагането на продукта в големите търговски вериги (ГТВ) е в ценовия диапазон от 1,19 лв./кг (Видин, Враца, Монтана и Хасково) до 1,54 лв./кг (Благоевград и Кюстендил). В сравнение с предходната седмица, в осем области се регистрира понижение на цените, достигащо до 10,4% в София, а само в областите Пловдив и Русе – увеличение, съответно с 12,7% и 7,8%. В резултат, средната цена на дребно на продукта в ГТВ намалява с 0,7% на седмична база, до 1,35 лв./кг.
 
Цените на дребно на бялата захар в другите търговски обекти (ДТО) са в границите от 1,45 лв./кг (Благоевград и Кюстендил) до 1,90 лв./кг (Разград). Отклонения на стойностите на седмична база се отчитат в пет области – понижение в рамките на 1,3% – 5,9%, най-значително в Стара Загора. Средно за страната, цената на дребно на захарта в ДТО е 1,61 лв./кг, с 0,6% под нивото от предходната седмица.

През наблюдавания период цените на захарта в ДТО са средно с 0,26 лв./кг по-високи от тези в големите супермаркети, като най-голяма разлика в тази посока се наблюдава във Видин – 0,49 лв./кг. Изключение са областите Варна, Благоевград и Кюстендил, където продуктът се предлага в рамките на 0,02 лв./кг – 0,09 лв./кг по-евтино в по-малките магазини отколкото в ГТВ.

Маржът между цените на едро и на дребно на захарта е средно 0,04 лв./кг за ГТВ и 0 ,30 лв./кг за ДТО. Най-голяма разлика за големите супермаркети се наблюдава в Плевен – 0,34 лв./кг, а за по-малките търговски обекти – в Пловдив – 0,64 лв./кг. В девет области цените на дребно в ГТВ са с до 0,40 лв./кг (Враца) по-ниски от тези на едро.