Актуални агро новини.Днес честваме 122 години от въвеждане на растителнозащитната дейност в България.

Денят на

растителнозащитника се отбелязва днес в България. По този повод изпълнителният директор на Българска агенция по безопасност на храните БАБХ проф. Пламен Моллов поздрави специалистите по растителна защита.

Началото на растителнозащитната дейност в България се поставя с Указ № 9 „Закон за мерките против филоксерната зараза и за възстановяването на опустошените от нея лозя“ от 1896 г. на княз Фердинанд. Вече 122 години специалисти в областта на растителната защита градят традиции в опазването на земеделските култури от вредители. Натрупаният опит и знания на поколения изявени растителнозащитници дават основа и сигурност на днешните специалисти да се борят адекватно с новите предизвикателства в тази толкова отговорна професия.

"За мен е чест и удоволствие да ви поздравя по случай Деня на растителнозащитника! Днес честваме 122 години от въвеждане на растителнозащитната дейност в България и с гордост се обръщаме назад към дългия път на развитие на тази професия , за да поставим нови цели за бъдещия ѝ просперитет.

Работата на агрономи, учени и експерти в областта на растителната защита е от основно значение, както за земеделието и безопасността на храните, така и за опазването на околната среда.

Скъпи колеги, благодаря за положените от вас усилия въпреки трудностите, с които се сблъсквате в практиката. Продължавайте да бъдете все така всеотдайни и отдадени, търсещи нови знания и умения за развитие на тази важна за земеделието професия", подчерта в своя поздравителен адрес д-р Дамян Илиев.