Актуални агро новини.16 януари - празник на растителнозащитника.

Професионалния празник на растителнозащитника и 122 години растителнозащитна дайност в България бяха отбелязани тържествено днес в АУ Пловдив. СЪбитието премина под мотото "Растителното здраве: роля, значимост и перспективи". Организатори на празника са БАБХ съвместно с Българска асоциация за растителна защита и Асоциация растителнозащитна индустрия в България. Техни представители изнесоха интересни презентации по темата за растителната защита. Сред акцентите бяха новата законодателна рамка , която ще е в сила през 2019 г. и която ще доведе до промяна на Закона за защита на растенията, все по-актуалния проблем с нерегламентирания внос на ПРЗ, както и световната инициатива за обявяване на 2020 за Международна година на растителното здраве. След официалното откриване форумът продължи с научни доклади в областа на растителната защита.

Автор: Валери Станев