Актуални агро новини.ДФЗ отпуска 134 млн. лева по схемите за държавни помощи за 2018 г..

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие”-РА определи общ финансов ресурс от 134 600 000 лв. по схемите за държавните помощи , които ще се прилагат през 2018 г.

Поетапно, с решения на УС на ДФЗ, ще бъдат утвърждавани съответният ресурс по всяка схема за държавна помощ и указанията за прилагането й през 2018 г., а подпомагането, при необходимост, може да се променя.