Актуални агро новини.Нова европейска стратегия за справяне с пластмасовите отпадъци прие ЕК.

Първата по рода си всеобща европейска стратегия за пластмасите, която беше приета днес, е част от прехода към кръгова икономика. Тя ще опазва околната среда от замърсяване с пластмаси, като същевременно насърчава растежа и иновациите , превръщайки едно предизвикателство в положителна програма за бъдещето на Европа. Съществува силен икономически аргумент за преобразяване на начина, по който се проектират, произвеждат, използват и рециклират продуктите в ЕС, и с поемането на водеща роля в този преход ние ще създадем нови възможности за инвестиции и заетост. Съгласно новите планове всички пластмасови опаковки на пазара на ЕС ще бъдат рециклируеми до 2030 г., потреблението на пластмаси за еднократна употреба ще се намали, а преднамерената употреба на пластмасови микрочастици ще бъде ограничена.

В рамките на новата стратегия Европейският съюз ще:

- Направи рециклирането рентабилно за предприятията

- Намали пластмасовите отпадъци

- Спре замърсяването в морето

- Даде импулс на инвестициите и иновациите

- Стимулира промяна в целия свят

 

За повече информация отворете прикачения документ:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5_bg.htm