Актуални агро новини.Разнопосочни изменения в цените на олиото на дребно.

Средната цена на едро на рафинираното слънчогледово олио за страната през периода 10-17 януари е без промяна спрямо предходната седмица, докато при средните цени на дребно на продукта в двата типа наблюдавани търговски обекти се отчитат леки разнопосочни отклонения.

Средно за страната, цената на слънчогледовото олио на едро се задържа на ниво от 1,97 лв./литър. На тържищата в страната цените на продукта варират от 1,70 лв./литър в Хасково до 2,22 лв./литър в Смолян. В единадесет от областите, в които е налице предлагане на едро, се наблюдават седмични ценови изменения в границите от –7,5% (Варна) до +7,9% (Пловдив).

През изминалата седмица цените на рафинираното слънчогледово олио в големите търговски вериги (ГТВ) са в диапазона от 2,29 лв./литър (Стара Загора) до 2,69 лв./литър (Благоевград и Кюстендил). В дванадесет области продуктът поскъпва в рамките на 2% - 4,4% (най-значително в Добрич), докато във Видин, Враца и Монтана поевтинява с по 2,1%. Това води до покачване на средната цена за страната с 0,4%, до 2,42 лв./литър.

Цените на олиото в другите търговски обекти (ДТО) се движат от 2,33 лв./литър (Бургас, Варна, Сливен и Ямбол) до 2,65 лв./литър (София). Седмична промяна на стойностите се наблюдава в три области – понижение с 1,9% в София , с 2,1% във Варна и с 6,7% в Търговище. Средно за страната, цената на олиото в по-малките търговски обекти е 2,45 лв./литър, с 0,4% под нивото от предходната седмица.

През наблюдавания период цените на слънчогледовото олио в големите супермаркети са средно с 0,03 лв./литър под тези в другите търговски обекти, като разликата в тази посока достига до 0,20 лв./литър в Смолян. В девет области цените на продукта в ДТО са с до 0,29 лв./литър (Благоевград и Кюстендил) по-ниски от тези в ГТВ.

Разликата между цените на едро и на дребно на олиото е средно 0,45 лв./литър за ГТВ и 0,48 лв./литър за ДТО. Най-голям марж се наблюдава за големите супермаркети в Благоевград – 0,77 лв./литър, а за по-малките магазини – в Плевен – 0,74 лв./литър.