Актуални агро новини.Евродепутатът Момчил Неков внася в ЕП становище за „Двойното качество на продуктите на единния пазар“.

Евродепутатът Момчил Неков обсъди днес с предсатвители на българските институции, браншови и неправителствени организации парламентарно становище относно двойния стандарт при храните в Европейския съюз, което ще бъде внесено в Европейския парламент.

В дискусията участваха г-жа Мая Манолова, омбудсман на Република Бъгария, доц. д-р Диана Ковачева, заместник- омбудсман на Република България, Димитър Маргаритов, председател на КЗП, представители на Министерски съвет, Министерство на земеделието, храните и горите, Министерство на здравеопазването, НЦОЗА, БАБХ, Богомил Николов, председател на Асоциация „Активни потребители“, представител от Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите, д-р Светла Чамова, изпълнителен директор  на Асоциацията на месопреработвателите в България, Пламен Грозданов, изпълнителен директор на Сдружение „ Съюз Произведено в България“, Жана Величкова, изпълнителен директор на Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България, Румяна Георгиева, парламентарен секретар на КРИБ, БСК, БТПП, представители от Национално движение на българските граждани.

„Внасянето на становище в Комисията по земеделие и развитие на селските райони към Европейския парламент относно „Двойното качество на продуктите на единния пазар“ е конкретна стъпка, която предприемам, като български евродепутат, и като част от общата кампания срещу тези унизителни за българските граждани търговски практики“, каза Момчил Неков при откриването на срещата.  

„По темата с различните съставки при храните започнах работа още преди повече от година. През март миналата година повдигнах въпроса и в пленарна зала в Страсбург. Още тогава с мен започнаха да се свързват български граждани, които познават темата и същността на въпроса. Днес с представителите на българските институтции и неправителствени организации излизаме с конкретни предложения и общо становище за „Двойното качество на продуктите на единния пазар“. Искам да изготвим силна българска позиция, която да представим в ЕП, допълни Неков.
 
„Генералното решение на този проблем ще бъде чрез създаването на директива, която да регламентира производството и предлагането на продукти, в която категорично да бъде забранено предлагането на една и съща стока, под една и съща марка, от един и същи производител, но с различни съставки и с различно качество“, подчерта евродепутатът.

Неков отбеляза и необходимостта от създаване на контролен орган в ЕС, който да следи за това дали се предлага еднакво съдържание за един и същи продукт.

„В становището предлагам да се въведе преходен период и да се даде възможност на бизнеса да има по-голяма видимост в случай, че приготвя продукти по местна рецепта и използва местни суровини и разбира се, уважение на правото на потребителите да правят информиран избор, чрез закупуване на продукт с по-изчерпателно означение“ , подчерта Момчил Неков.

Омбудсманът на Република България Мая Манолова отбеляза, че е против категоричното съществуване на продукти с двойно качество. „Това не е просто дискриманция, а обида към българските граждани и тези от Източна Европа“, каза Манолова. Тя заяви, че темата за двойния стандарт при храните е кауза на институцията на обществения защитник. Омбудсманът заяви, че Петицията, която инициира до ЕП срещу двойния стандарт при храните в ЕС е допусната за разглеждане в Европарламента. „Ние добре си партнираме с евродепутат Неков и ще подкрепя документа, който предлага“, подчерта Манолова.

„Нашата комисия участва във всички инициативи по темата и ние се обединяваме около предложението за създаване на единен европейски орган за контрол и анализи на продуктите предлагани на пазара“, заяви Димитър Маргаритов, председател на Комисията за защита на потребителите. 

Богомил Николов, председател на Асоциация „Активни потребители“ също подкрепи становището на евродепутът Момчил Неков. Той подчерта необходимостта от контролирано наблюдение на продуктите от националните наздорни органи на страните от ЕС. Николов изтъкна нуждата да се увеличи взискатерността на хората към продуктите на пазара, като цяло.

По време на дискусията Момчил Неков прикани Асоциация „Активни потребители“ да предостави свои изследвания за нередности на пазара , които да се представят в ЕП, Брюксел.

Пламен Грозданов, изпълнителен директор на Сдружение „ Съюз Произведено в България“ също подкрепи становището, но заяви, че темата не трябва да се ограничава само с храните, а да се обърне внимание и на двойния стандарт при услугите и най-вече лекарствата. „Не може да има два типа качества за гражданите на ЕС“, категоричен бе Грозданов.

Всички участници в срещата се обединиха около тезата , че проблемът с двойния стандрат при храните е морално-етичен и са необходими конкретни действия и навременни мерки.