Актуални агро новини.По-голям износ на руска пшеница през настоящата стопанска година прогнозират експерти.

По-голям износ на руска пшеница през настоящата стопанска година прогнозират експерти от американското земеделско министерство. Експортът ще окаже силен натиск върху зърнопроизводителите от Европейския съюз. Прогнозата е за 35 милиона тона руска пшеница, предлагана на световните пазари.

Това рекордно количество, което е равно на една пета от общия търговски обем, ще е с малкоповече от 7 милиона тона над миналогодишното. Руската конкуренция става още по-силна и заради благоприятното развитие на валутните пазари, което прави стоката от Черноморския регион по-евтина от западноевропейската. Освен това руските пристанища разполагат с много добър капацитет и са близко до бързо растящите пазари в Близкия Изток и Северна Африка. През този сезон Египет ще бъде най-големият вносител на пшеница, като голяма част от необходимите 12 милиона тона ще дойдат от Русия, смятат анализаторите.

Условията и логистиката в зърнения сектор във Федерацията бележат значително подобрение, отбелязва американското агроведомство. Освен това правителството финансира транспорта на пшеница от земеделската земя до пристанищата. Русия, Украйна и Казахстан са едни от най-важните играчи на световния пазар за пшеница. През този сезон трите държави ще имат пазарен дял от 32 процента, докато традиционните износители – Европейски съюз, Съединени щати, Канада и Австралия – ще достигнат далеч по-малки проценти – между 10 и 15. Предимството на Черноморския регион е най-вече в по-евтиния сегмент на пшеницата , , която е с по-лоши качества и се ползва основно за фуражи.