Актуални агро новини.Съвместна акция на яз. Дренов дол.

В края на миналата седмица на яз. Дренов дол , след получен сигнал за поставени в работно положение мрежи инспекторите от РК Кюстендил със съдействието на РДГ Кюстендил и сдружение Митерсон Фишинг гр. Кюстендил извършиха обход на язовира. Открити са 6 броя мрежи с дължина по 100 м., от тях са извадени и върнати във водата на язовира 4 броя толстолоб по 25 кг.; бял амур 3 бр. по 4 кг.; каракуда и клен около 2 кг.

Съставен е констативен протокол на неизвестен извършител.