Актуални агро новини.Обществена консултация за правилата за оценка на риска в хранителната верига започна Европейската комисия.

Обществена консултация за правилата за оценка на риска в хранителната верига започна Европейската комисия. Анкетата е отворена до 20 март тази година. На своя интернет сайт Комисията пита всички заинтересовани страни и гражданите за спазването на общите правила за безопасност на храните и фуражите по производствената верига.

Правилата са основен елемент на регулаторната рамка, която обхваща цялата хранителна верига — от фермата до трапезата. Законодателството за храните и фуражите трябва да бъде научно обосновано. Това се нарича принцип на анализ на риска, който включва три отделни , но свързани помежду си компонента: оценка, управление и обмен на информация за риска.

През миналата година Европейската агенция за безопасност на храните беше подложена на сериозна критика, след като се изказа положително за глифозата. Сега Европейската комисия пита гражданите дали ЕФСА действа достатъчно прозрачно и независимо при взимане на своите решения и оценки. Мненията на участниците в анкетата ще помогнат на Комисията да подобрят настоящата система и да отговори на очакванията на гражданите във връзка с независимостта и прозрачността на системата за оценка на риска. Резултатите от настоящата консултация ще залегнат в законодателното предложение на Комисията, което трябва да бъде представено на Европейския парламент и Съвета през май 2018 година.