Актуални агро новини.По-малки субсидии за фермери, които ползват пестициди.

Близо 115 хиляди подписа събраха швейцарски екоактивисти в петиция за намаляване на субсидиите за фермери, които ползват пестициди. Искането е част от инициативата "Чиста питейна вода и здрава храна".

Освен препаратите за растителна защита, обект на критиките от страна на еколозите са и антибиотиците в животновъдните стопанства. Организаторите на кампанията връчиха събраните подписи на властите в Берн, които трябва да ги обсъдят на най-високо държавно ниво. В петицията си екоактивистите настояват, че правителството на Швейцария е длъжно да гарантира на гражданите, че селското стопанство ще снабдява населението с безопасни хранителни продукти и с чиста вода за пиене. Затова институциите са призовани да съкратят финансовата подкрепа за всички фермери, действащи по конвенционален начин.

В случай, че искането се облече в законова форма, това ще означава , че всеки, който не работи по биостандартите, ще получава по-малко субсидии. Към момента Берн осигурява около 2 милиарда и половина евро за селското стопанство в страната. Според авторите на петицията, паричната помощ трябва да се предоставя само на тези фермери, които отговарят на минималните стандарти за предоставяне на "изискваните екологични услуги". Това означава да подкрепят биологичното разнообразие, хуманното животновъдство и правилния сеитбооборот, а също така да не използват пестициди и да хранят животните с фуражи, произведени в собствените ферми.