Актуални агро новини.Леко понижение отбелязват средните цени на рафинираното слънчогледово олио.

По данни на ДКСБТ през периода 17 – 24 януари 2018 г. средните цени на едро и на дребно на рафинираното слънчогледово олио за страната отбелязват леко понижение спрямо предходната седмица.

На тържищата в страната слънчогледовото олио се търгува на цени от 1,68 лв./литър (Хасково) до 2,22 лв./литър (Смолян). Спрямо предходната седмица, в дванадесет области се наблюдават изменения на цените в границите от -6,7% (Велико Търново) до +6% (Варна), преобладаващо в посока надолу. Това води до понижение на средната цена на едро за страната с 1%, до 1,95 лв./литър

През изтеклата седмица цените на рафинираното слънчогледово олио в големите търговски вериги (ГТВ) са в диапазона от 2,27 лв./литър (Пловдив, Търговище и Хасково) до 2,69 лв./литър (Благоевград и Кюстендил). Изменения на цените на седмична база се отчитат в шестнадесет области, като при всичките е налице поевтиняване на продукта, достигащо до 5,9% в София. В резултат, средната цена на дребно за страната на слънчогледовото олио в ГТВ намалява с 2,1%, до 2,37 лв./литър.

Средно за страната, цената на рафинираното олио в другите търговски обекти (ДТО) е 2,44 лв./литър, с 0,4% по-ниска на седмична база. По области , олио се предлага на цени от 2,33 лв./литър (Бургас, Варна, Сливен и Ямбол) до 2,58 лв./литър (София). Седмична промяна на стойностите се наблюдава само в Русе и София – понижение, съответно с 2,4% и с 2,6%.

През изминалата седмица цените на слънчогледовото олио в големите супермаркети са средно с 0,07 лв./литър под тези в другите търговски обекти, като разликата в тази посока достига до 0,26 лв./литър в Пловдив. Изключение правят четири области, където цените на продукта в ДТО са с до 0,29 лв./литър (Благоевград и Кюстендил) по-ниски от тези в ГТВ.       

Маржът между цените на едро и на дребно на олиото е средно 0,42 лв./литър за големите супермаркети и 0,49 лв./литър за по-малките магазини, като достига до 0,77 лв./литър за ГТВ в Благоевград и до 0,78 лв./литър за ДТО в Плевен.