Актуални агро новини.Изпълняват се условията по концесията за добив на блатно кокиче.

Правителството одобри годишния доклад за 2016 г. на комисията за контрол по предоставена концесия за добив на блатно кокиче при условията на опазване и регулирано ползване от защитена местност „Блатото”. Теренът се намира в землището на с. Палаузово, община Стралджа.

Концесионният договор е сключен през октомври 2012 г. и е за срок от 20 г. Текущият контрол по изпълнението му показва , , че се изпълняват условията на концесията и основните задължения по нея.