Актуални агро новини.Ще си сътрудничим с Македония в околната среда и евроинтеграцията.

България и Македония ще възобновят работата по споразумението за сътрудничество в областта на опазване на околната , подписано през 2000 г. Това се договориха  на среща днес министърът на околната среда и водите Нено Димов и министърът на околната среда и пространственото планиране на Република Македония Садула Дураки, който е на посещение в София за участие в 21-вия Европейски форум за екоиновации. Двамата министри набелязаха конкретни сфери, в които България може да сподели своя опит в управлението на водите и на отпадъците, опазване на природата и евроинтеграцията. В тези сфери ще се подготвят документи, които се очаква да бъдат подписани до средата на годината.

Министър Димов подчерта, че България може да бъде полезна на югозападната си съседка в транспонирането и прилагането на европейското законодателство в областта на околната среда, както и с експертиза в предприсъединителния процес по отношение на преговорите с ЕС по глава „Околна среда“.  Като страна,  с която имаме споделени речни басейни, ще бъде подготвено споразумение за сътрудничество по Рамковата директива за водите и Директивата за наводненията, а също и по Конвенцията за опазване и използване на трансграничните водни течения и международните езера. В областта на биоразнообразието ще се разпишат действия за партньорство за опазване  подобряване на качеството на околната среда. България ще сподели своя опит и в областта на управлението на отпадъците и рециклирането.

Министър Дураки отбеляза добрите контакти на двете страни на политическо ниво и изрази надежда за по-тясно сътрудничество в областта на екологията.  Той посочи, че работни групи от двете страни ще започнат работа по набелязаните теми, за да може да се достигне бързо до постигане на конкретни договорености.