Актуални агро новини.Природен парк „Шуменско плато“ стана на 38 години.

38 години от учредяването си като природен парк отбеляза днес ДПП „Шуменско плато“. 

Паркът е уникална комбинация от природни дадености и инфраструктура, близостта му до града го прави много привлекателен както за шуменци, така и за гостите на града , каза директорът на парка инж. Васил Василев по време на официалното откриване на празника. 

Обликът на парка се определя от платовидния релеф и смесените широколистни гори. ПП "Шуменското плато»"се обитава от 350 вида безгръбначни, 240 вида гръбначни животни, 550 вида висши растения. На територията му се намират множество археологически и исторически паметници. В парка има добри условия за пешеходен и велотуризъм. За посетителите са изградени Летен информационен център с астрономическа обсерватория, административно - информационния център „Кьошковете“, "Горско училище" и кътове за отдих. 

Изградените информационни центрове,  поддържаните туристически маршрути и кътове за отдих са предпоставки в природния парк да има добри условия за екологичен туризъм. 

В административно - информационния център „Кьошковете“ се организират постоянни и временни изложби, докато летният информационен център на парка се посещава повече от туристи и от посетители на парка. Има голям интерес към експозицията и към горското училище и от групи, похвалиха се експертите от парка. И през 2018 ще продължат  летните програми за деца през юли и август. Във всеки ден от седмицата през лятната ваканция има подходящи занимания - походи, посещения на тематични маршрути , работа с природни материали, презентации за парка и неговите обитатели. Заниманията се посещават от групи и от индивидуални родители с деца. 

След официалното откриване, тържеството премина като забавен открит урок за децата,  представящ ПП "Шуменско плато"  като защитена територия. За рождения ден на природния парк малчуганите от детска градина „Конче Вихрогонче“ поздравиха гостите с танца „Магията на Мадара“. Децата от Детска градина  "Конче – вихрогонче", техните родители и учители са едни от «осиновителите» в парка. Девет “осиновители” се грижат за обекти за краткотраен отдих на територията на Природен парк “Шуменско плато”. Освен почистване и поддържане, осиновителите обогатяват кътовете сами със съоръжения за детски отдих. 

На тържеството присъстваха представители на Регионална дирекция по горите - Шумен, Североизточно държавно предприятие, Държавно горско стопанство – Шумен, зам. областния управител, деятели от Туристическо дружество "Мадарски конник", директори на училища в региона.