164 нарушения в горски територии бяха разкрити през изминалия януари месец в Северноцентралното държавно предприятие. 158 от нарушенията са по Закона за горите, а в шест от случаите става въпрос за ловни бракониерства.

Задържани са три автомобила – един на територията на ДЛС „Дунав“ – Русе и два в ДГС „Сеслав“ – Кубрат. През периода са конфискувани осем каруци , 197,03 куб.м. незаконно добита дървесина, 11 куб. м. обла дървесина и 55 кубика дърва за огрев.

Заради извършване на нарушения са отнети едно законно и едно незаконно ловно оръжие, както и 21 броя боеприпаси. През първите четири седмици на годината са били проверени 1887 ловци.

Общият брой на извършените за периода проверки в обхвата на Северноцентралното държавно предприятие е 3139. В това число, наред с проверените ловци, са инспекции на 503 обекта за дърводобив, 533 превозни средства, 216 физически лица.