Защитата от градушки ще достигне 90 % от земеделските земи. Това е разписано в проект за определяне на зоните във въздушното пространство на България, в които се ограничава въздухоплаването, публикуван за обществено обсъждане.

Предвижда се разширяване на обхвата на тази защита с цел тя да обхване над 90% от земеделските земи. Разширяването ще бъде извършено чрез използване на два способа – защита с противоградови ракети и самолетен способ. Самолетният способ се предвижда да бъде въведен през 2019 г. Към момента противоградовата защита се извършва само по ракетния способ. За осъществяване на първия етап от разширяването се предвижда въвеждане в действие на нови 62 ракетни площадки и промяна на местоположението на една.

  Действащите към момента площадки са с точно определени географски координати, които са подробно описани в постановление  за определяне на зоните, в които се ограничава въздухоплаването. По отношение на предвидените за въвеждане в експлоатация през активния сезон по градозащита през 2018 г. нови ракетни площадки са извършени всички необходими действия по предоставяне на права на управление и са определени точните им координати. За да бъдат въведени в действие през активния сезон по градозащита, е необходимо тези координати да бъдат включени в списъка на чл. 3, ал. 1 от Постановление № 44 на Министерски съвет от 2010 г. Това от своя страна създава задължение за промяна на нормативната база. , която е необходимо да бъде извършена в максимално кратки срокове, тъй като след влизане в сила на тези изменения , те трябва да бъдат вписани в ежегодния бюлетин Aeronautical Information Publication (AIP), издаван от Международната организация за гражданска авиация, който се издава през месец март всяка година, за да влезе в сила от месец юни на съответната година.