Специална комисия ще разгледа процедурата на ЕС за даването на разрешения за употреба на пестициди. Това стана ясно, след като Европейският парламент е приел мандат за формирането на въпросната комисия.

Създаването й е в резултат на опасенията на евродепутатите за риска , свързан с глифозата, чийто лиценз за разпространение в ЕС беше подновен още 5 години.

Задачите на специалната комисия ще са свързани с оценка на процедурата за даването на разрешения за употреба на пестициди в ЕС, оценка на потенциални пропуски в начина, по който е направена научната оценка на въздействието на тези вещества и одобрението за тяхната употреба. Ще се оценяват още ролята на Европейската комисия при подновяването на лиценза за глифозат, възможните конфликти на интереси в процедурата за одобрение и ролята на агенциите на ЕС и дали те разполагат с достатъчно човешки и финансови ресурси за изпълнението на техните задължения.

Членовете на комисията ще са 30, а времето на функционирането й – девет месеца след първото заседание. Тя трябва да подготви окончателен доклад за своите фактически констатации и препоръки, които ще бъдат одобрени от Парламента в пленарна зала.