Актуални агро новини.Депутатите приеха на първо четене промените в Закона за ССА.

Депутатите приеха на първо четене промените в Закона за Селскостопанска академия. Академията ще има самостоятелен бюджет и собствена стратегия, която ще се актуализира на всеки три години. Променя се съставът и се намалява броят на членовете на Управителния съвет – те ще бъдат 8 хабилитирани учени.

Председателят на Селскостопанска академия ще се назначава от премиера – по предложение на земеделския министър. Той ще оглавява и Управителния съвет. 15 от 19-те държавни предприятия, които са бивши опитни станции , ще бъдат обединени в едно  предприятие.

За сериозна реформа в Селскостопанска академия се заговори още през  2013 г. Тогава имаше идея научните институти да се преструктурират в три центъра – генетичен, растениевъден и животновъден. Готвената реформа предвиждаше опитните станции да бъдат върнати към съответните институти, закрити, или прехвърлени към БАН и университети. Почти всяка година служители на Акадамията протестират срещу лошите условия на труд и ниското заплащане в сектора.

Гледайте подробности в новините на телевизия Агро ТВ.

Автор: Цветелина Влайкова